Idézetek névnapra

Urak, ma itt mindnyájunktól dupla kedvet kívánnak,
Nevenapja van a háznak és a ház asszonyának.

Csokonai Vitéz Mihály


Éljen sok esztendőt gyönyörű napokkal
S vígadjon örökké fent az angyalokkal.
E rövid, de fontos áldásunk summája
Légyen tiszteletünk örökös táblája.

Csokonai Vitéz Mihály


Azért találták fel, – emeljünk kalapot! –
Régi bölcs atyáink hajdan a névnapot:
Máskép a szeretet közülünk kihalna;
Máskép a halandó, nem lévén alkalma,
Sohasem óhajtná embertársa javát, –
És akkor az élet nem érne egy kovát.

Arany János


Szeretve tísztelt jó mamám
Kivánatom neved napján
Ez, hozzád és üdvözletem:
Hogy tégedet a Jó Isten
Számos évekig éltessen,
Minden javával szeressen.

Vörösmarty Mihály


Úgy áldjon meg isten neved napján,
Hogy beérhesd vele minden órán.
Legyen élted mint a virágos fa:
Remény s öröm virágozzék rajta.

Vörösmarty Mihály


Nagy öröme vagy ma
Lángoló szívünknek
S neved áldott napja
Új diadalünnep.

Juhász Gyula


Ej haj gyöngy a nap.
Gyöngyfüzér az év:
minden nap egy névnap,
minden gyöngy egy név.

Babits Mihály


Jót kívánok én is néked,
Ez természetes dolog,
Csakhogy a jó annyiféle,
Hogy alig választhatok.

Petőfi Sándor


Share