Felhasználási feltételek

Felhasználó a honlap használatával elfogadja a felhasználási feltételeket, melyeket CARDEX időközben értesítés nélkül megváltoztathat.

 

Szerzői jogok

A honlap teljes tartalma a CARDEX-é és szerzői jogi törvények által védett. CARDEX engedélye nélkül felhasználó nem módosíthat, publikálhat, értékesíthet a honlapról anyagokat vagy más honlapon nem használhatja fel azokat. A CARDexpress mintalapokban lévő fotók a rajtuk szereplő személyek belegyezésével kerültek felhasználásra és további felhasználásuk nem engedélyezett.

 

Felhasználási előírások:

CARDEX az alábbi felhasználási előírásokat alkalmazza az üdvözlőlapjainak megfelelő és törvényes felhasználása érdekében. Míg általában CARDEX nem követi nyomon a felhasználói által küldött üdvözlőlapok tartalmát, fenntartja jogát, hogy kivizsgálja az olyan eseteket, mikor nem előírásszerűen használták szolgáltatásait, annak érdekében, hogy megvédje tulajdonát és vagyonát. A szolgáltatás igénybevétele során tilos:

 

  • zaklató, fenyegető üzenetek küldése
  • obszcén, pornográf üzenetek, képek küldése
  • rágalmazó üzenetek küldése
  • vírusok vagy más káros, zavaró file-ok küldése
  • jelszó, bankkártya információ eltulajdonításának megkísérlése
  • törvénytelen cselekményeket támogató üzenetek küldése
  • a küldő személyazonosságának elrejtése vagy hamis leírása

 

Ezen felhasználási előírások megszegését CARDEX nem tolerálja, és megakadályozza, hogy a küldő újabb üdvözlőlapokat küldjön a szolgáltatásán keresztül. CARDEX fenntartja jogát, hogy felfedje harmadik személynek – beleértve az üdvözlőlap címzettjét, tanácsadóit, jogi szerveket – a kommunikációval kapcsolatos adatokat, beleértve a küldő nevét, átviteli adatokat, a szolgáltatás korábbi igénybevételével kapcsolatos adatokat, annak érdekében, hogy megakadályozza a szabálysértéseket a jövőben. Az adatok felfedése történhet a küldő előzetes értesítésével vagy anélkül. A szolgáltatás igénybevételével küldő visszavonhatatlanul hozzájárul az adatok ilyen jellegű felfedéséhez.

 

Spam

Ezen a weblapon felhasználó nem küldhet üdvözlőlapokat olyan levelezési listákra, melyekhez nincs meg a teljes joga, és nem küldhet kéretlen, nagy mennyiségű, reklám üzeneteket. Szigorúan tilos az automatikus programok használata, melyek automatizálják a küldés folyamatát. CARDEX fenntartja a jogot, hogy korlátozza az elküldött lapok és üzenetek számát, és a címzettek számát. Felhasználó felelős a weblap igénybevétele során a magatartásáért.
Sem CARDEX sem társvállalatai nem ellenőrzik a küldéseket, ennek ellenére fenntartjuk a jogot, hogy felülvizsgáljuk a feltöltéseket és küldéseket annak érdekében, hogy biztosítsuk ezen előírások betartását.

 

Kapcsolatok és hirdetések

CARDEX megjelentetheti harmadik fél weboldalának elérhetőségét honlapján, hírleveleiben.

Ezek az elérhetőségek megjelenhetnek szöveg, hirdetés, banner, ajándékküldő szolgáltatás, digitális fizetőeszköz formájában vagy más formában. Ezen weboldalakon keresztül elérhető termékeket és szolgáltatásokat CARDEX-től független cégek ajánlják fel.

 

CARDEX nem vállal felelősséget ezen termékek minőségéért vagy bármely hirdető fizetőképességéért.

CARDEX nem kártalanít senkit olyan károkért, melyek CARDEX hirdetőivel kapcsolatos küldések során merül fel.
Tanácsoljuk, hogy a felhasználók körültekintően járjanak el, mikor online üzletet kötnek különféle cégekkel.

CARDEX nem vállal felelősséget más honlapokon megjelenő információért.

 

Garancia korlátozások, felelősség korlátozása

Ezen weboldalon nyújtott szolgáltatásokra nem vonatkozik garancia. Nincs garancia arra, hogy a szolgáltatások igénybevétele során nem történik a szolgáltatás színvonalát megzavaró esemény vagy szabálytalanság.

CARDEX nem vállal felelősséget arra az esetre, ha a szolgáltatásán keresztül küldött üdvlapokat nem lehet a címzettnek kézbesíteni, vagy azon a napon kézbesíteni, melyet küldő megadott. A weboldal tartalmát CARDEX bármikor megváltoztathatja előzetes értesítés nélkül.

 

A rendszer nem tudja ellenôrizni, hogy a címzett e-mail címe létezik-e, mivel nem levelezô kliens szolgálja ki a rendszert, hanem egy programozási metódus. A levelezô kliensekhez pedig semmilyen intelligens megoldás (programozás) jelenleg nem kapcsolható, mivel egyedi rendszerek.

 

Sem CARDEX, sem alkalmazottai, társvállalatai nem vállalnak felelősséget semmilyen jellegű kár esetén, mely összefügg a honlap használatával, elérésével, illetve el nem érésével, vagy bármely a honlapon megjelenő információ felhasználásával annak ellenére, hogy CARDEX figyelmeztet az ilyen jellegű kár lehetőségére.

Ez a korlátozás vonatkozik minden kereseti jogalapra, beleértve de nem korlátozva szerződésszegésre, garancia megszegésére, hanyagságra vagy más sérelemre. Amennyiben az előzőekben megállapított felelősség-korlátozás nem alkalmazható, felhasználó elfogadja, hogy CARDEX vagy társvállalatai nem fizetnek kárpótlást ezen megállapodás értelmében.

Sem CARDEX, sem társvállalatai nem vállalnak semmiféle felelősséget bármely harmadik fél által feltöltött file-ok tartalmáért, vagy bármely hibáért, rágalmazásért, csalásért, obszcenitásért, zaklatásért, melyekkel az oldal használata során találkozhat. Felhasználó elfogadja, hogy semmiféle követeléssel nem lép fel CARDEX-szel, társvállalataival, vagy ezen oldal üzemeltetésére szerződött vállalatokkal szemben a honlapon felhasználó által elérhetővé tett anyagokkal és kommunikációval kapcsolatban.