Adatkezelési nyilatkozat

Adatkezelő megnevezése:

 • Megnevezés: Cardex Európa Kft. (továbbiakban: Adatkezelő)
 • Levelezési cím: Budapest 1037 Bécsi út 267.
 • Adószám: 13647500-2-41
 • Cg.: 01-09-866055
 • Telefon: +36-1-368-7629
 • Email: cardex@cardex.hu
 • Honlap: https://cardex.hu/

 

Webáruházban leadott rendeléshez kapcsolódó adatkezelések:

 • A Vásárló megrendeléskor hozzájárul, hogy az Adatkezelő a megrendeléshez kötelezően előírt adatait kezelje.
 • A Vásárló által megadott adatok továbbítása védett, SSL titkosítással ellátott csatornán keresztül történik a Vásárló adatainak védelme érdekében.
 • Az Adatkezelő a Vásárló adatait csak a megrendelés teljesítése érdekében tárolja.
 • Az Adatkezelő tiszteletben tartja és megóvja a személyes adatokat.
 • Az Adatkezelő arra törekszik hogy megakadályozza az oldalon tárolt adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést.
 • Az adatok felhasználása az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának értelmében történik.
 • Az Adatkezelő biztonságosan kezeli az adatokat, de nem vállal felelősséget bűncselekmény vagy elháríthatatlan okból bekövetkező adatvesztésért.
 • A Vásárló tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről, valamint bármikor kérheti adatainak módosítását vagy törlését.
 • A Vásárló kérésére az Adatkezelő köteles tájékoztatást adni az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról és időtartamáról.
 • Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül eleget tenni tájékoztatási kötelezettségének.

 

A Vásárló adatainak módosítását, törlését illetve tájékoztatást az alábbi módon kérhet:

 • E-mail: cardex@cardex.hu
 • Postai úton: Cardex Európa Kft. Budapest 1037 Bécsi út 267.

 

A Vásárló adatainak nem jogszerű kezelése esetén az alábbi helyen élhet panasszal:

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 • 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
 • Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
 • Telefon: +36 -1-391-1400
 • Fax: +36-1-391-1410
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Share